Miljöpolicy

Miljöpolicy

  • Vi ska vara ett ansvarsfullt och miljömedvetet företag som bidrar till en bättre framtid för vår planet
  • Vi ska sträva efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda resurser på ett smart sätt och minska våra utsläpp till luft, vatten och mark
  • Vi ska följa alla lagar och regler för vår verksamhet och lever upp till våra kunders krav på miljöprestanda
  • Vi ska vara engagerade i att ständigt förbättra oss och öka vår miljökvalitet

"Vårt mål är att ständigt förbättra våra rutiner, inköp och vår produkthantering"

Sophie har arbetat med kvalitet, miljö och hållbarhet på Elproman sedan 2022. Sophie ansvarar för att se till att vi som företag alltid följer krav och standarder inom dessa områden. Målet är att ständigt förbättra våra rutiner, inköp och vår produkthantering i vår strävan efter att vara så effektiva som möjligt för både våra samarbetspartners och för omvärlden i stort.

Kontaktperson

Sophie Österman

Qvality & Enviormental Manager, Key Account Manager