Kvalitet

God kvalitet kräver ständig utveckling

Vi strävar alltid efter att utveckla en nära partnerrelation med våra kunder. Det gäller allt inom rådgivning, framtagning och lagerhållning av specialkabel, kontaktdon och närliggande produkter. Det ställer självklart krav på oss – att vår kunskap är bred och att vi hela tiden förbättrar vårt sätt att arbeta och hitta nya lösningar. Vi har certifierade ledningssystem för både kvalitet och miljö som stöd och håller oss ständigt uppdaterade med miljölagstiftning, EU-direktiv och förordningar som exempelvis RoHS och REACh m.fl.

Kvalitetspolicy

  • Vi strävar efter att leverera kvalitetsprodukter och tjänster som uppfyller våra kunders behov och förväntningar
  • Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder genom att vara pålitliga, professionella och innovativa
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt verksamhetssystem genom att
    utbilda och motivera våra medarbetare
  • Vi anser att kvalitet är resultatet av kunskap och ansvar, vilket bidrar till att
    stärka vår konkurrenskraft, minska våra kostnader och öka vår lönsamhet

"Vårt mål är att ständigt förbättra våra rutiner, inköp och vår produkthantering"

Sophie har arbetat med kvalitet, miljö och hållbarhet på Elproman sedan 2022. Sophie ansvarar för att se till att vi som företag alltid följer krav och standarder inom dessa områden. Målet är att ständigt förbättra våra rutiner, inköp och vår produkthantering i vår strävan efter att vara så effektiva som möjligt för både våra samarbetspartners och för omvärlden i stort.

Kontaktperson

Sophie Österman

Qvality & Enviormental Manager, Key Account Manager