Hållbarhet

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något

Det kan låta klyschigt, men det är vår syn på det hela. Därför har vi sedan 2017 valt att jobba mer aktivt med hållbarhet. Våra klimat- och hållbarhetsmål sträcker sig i dagsläget på 3–5 års sikt, men revideras varje år.

Den upprättade handlingsplanen består alltid av ett strategiskt mål, som delas upp i olika aktivitetsmål. Därefter identifieras en referenspunkt, vårt nuläge och slutligen det önskade läget. Det är viktigt att målen är mätbara och att nyckeltal finns för att göra det enklare att följa upp. Därefter sätter vi en tidsplan och en ansvarig tilldelas uppdraget. Tillsammans med ledningsgruppen fastställs en aktivitetsbeskrivning, vilket resursbehov som kommer krävas och hur uppföljning ska ske.