Dataskyddspolicy

Vi värnar om våra kunders säkerhet

Elproman AB värderar vi integritet och säkerhet för våra kunders och användares personuppgifter högt. Vi åtar oss att följa lagar och regler för datahantering, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

  1. Dataskyddsförordningen (GDPR): Vi följer de bestämmelser och riktlinjer som fastställs i GDPR för att säkerställa korrekt behandling och skydd av personuppgifter.
  2. Insamling av personuppgifter: Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla affärsändamål.
  3. Användningsändamål: Personuppgifter används enbart för specifika ändamål såsom att kontakta kunder, leverera varor, och förbättra vår servicekvalitet.
  4. Dataskydd och säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring eller förlust.
  5. Delning av personuppgifter: Vi delar inte personuppgifter med tredje parter utan samtycke och följer alla lagliga krav för sådan delning.
  6. Rättigheter för användare: Användare har rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av sina personuppgifter enligt lagstadgade krav.

Denna dataskyddspolicy är avsedd att tydliggöra våra åtaganden för att skydda personuppgifter och säkerställa en transparent och ansvarsfull datahantering på Elproman AB. Vi är medlem av branschorganisationen Svensk Elektronik och följer deras rekommendationer.