Kvalitetspolicy

 

Elproman skall vara en viktig partner till industrin beträffande rådgivning, framtagning och lagerhållning av främst specialkabel,
kontaktdon och näraliggande produkter.

Elproman ska på marknaden naturligt förknippas med rätt kvalitet i en strävan mot att alltid i rätt tid och till rätt plats leverera
varor enligt kundens specifikation.

Elproman ska genom att ha kunskap om förekommande produkter och standarder kunna vägleda kunderna till bästa tekniska
och ekonomiska lösning.

Elproman ska kännetecknas av att ständigt förbättra sina system och arbetsmetoder i en strävan mot att vara den effektivaste
länken mellan leverantör och kund.

Elproman ska bedriva en verksamhet som beaktar alla intressenters ställda krav, där legala krav är en miniminivå och människors
hälsa och säkerhet är i centrum.

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt. Genom att acceptera användandet av cookies, accepterar du även vår privacy policy. Läs mer