Kvalitetspolicy

 

Elproman ska vara en viktig partner till industrin beträffande rådgivning, framtagning och
lagerhållning av främst specialkabel, kontaktdon och näraliggande produkter.

Elproman ska på marknaden naturligt förknippas med bästa kvalitet i en strävan mot att alltid
i rätt tid och till rätt plats leverera varor enligt kundens specifikation.

Elproman ska genom att ha kunskap om förekommande produkter och standarder kunna
vägleda kunderna till bästa tekniska och ekonomiska lösning.

Elproman ska kännetecknas av att ständigt förbättra sina system och arbetsmetoder i en
strävan mot att vara den effektivaste länken mellan leverantör och kund.

Elproman ska bedriva en verksamhet som beaktar alla intressenters ställda krav, där legala
krav är en miniminivå, samt kunder och medarbetare är i centrum.

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt. Genom att acceptera användandet av cookies, accepterar du även vår privacy policy. Läs mer