Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på elproman.se. Elproman AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Elproman. Ta kontakt med vårt kundcenter för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas
Elproman AB samlar inte in personupplysningar som personnummer.

Exempel på information som inhämtas:
• Företagsnamn
• Kontaktperson
• Företagsadress/fakturaadress
• Betalningsmeddel
• Telefonnummer och e-postadress
• Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browserinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?

Elproman AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.
Exempel på formulär:
• Kontaktformulär
• Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
• Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas


• För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
• För att kunna sända relevant information
• För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på elproman.se lagras i vårt CRM-system och Get a Newsletter, vårt marketing automation system som används till utskick av nyhetsbrev m.m.

Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Elproman AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Elpromans vägnar.

Rättigheter

Som användare av Elpromans webbplats, elproman.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du tror att Elproman AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

 

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt. Genom att acceptera användandet av cookies, accepterar du även vår privacy policy. Läs mer