Miljöpolicy

 

Elproman skall vara en viktig partner till industrin beträffande rådgivning, framtagning och
lagerhållning av främst specialkabel, kontaktdon och näraliggande produkter.

Elproman ska med helhetssyn, förebyggande insatser, mätbara miljömål och ständigt
förbättringsarbete tillhandahålla produkter som, inom ramen för vad som är tekniskt och
ekonomisk rimligt, ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Elproman ska bidra till att minska den totala miljöpåverkan och resursanvändningen, genom
att tänka på livscykelperspektivet och öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos
anställda, kunder och leverantörer.

Elproman ska bedriva en verksamhet som beaktar alla intressenters ställda krav, där legala
krav är en miniminivå och människors hälsa och säkerhet är i centrum.

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt. Genom att acceptera användandet av cookies, accepterar du även vår privacy policy. Läs mer